Elsa Berthling

Linoleum-prints

Linoprints

Resultaten av ett laborerande med tryckteknik.

Skålar som skriker

Bowls that scream

I försvar av de "oönskade"

In defense of the "undesirables"

I ett skolarbete utforskar jag hostila ljus genom kameralinsen.

 digital pamflett >>